Board logo

標題: 倪匡都信基督教? [打印本頁]

作者: 抽刀斷水    時間: 2007/7/3 21:37     標題: 倪匡都信基督教?

http://tv.sina.com.hk/cgi-bin/nw/show.cgi?id=8ac7531932cb96c8

片段撮要:
倪匡信教,他說:
1. 他不返教會。
2. 他相信上帝存在,相信上帝愛人,但他不傳教。
3. 真正基督徒會知道耶穌不會叫人做這做那。
4. 他信有末日,有審判。
5. 基督教內沒有好人壞人,只有信與不信。
6. 做盡壞事後,只要信上帝就OK,e.g. 大衛
7. 樂觀性格不是來自信教。
作者: 修羅    時間: 2007/7/16 18:20

原帖由 抽刀斷水 於 2007-7-3 21:37 發表
6. 做盡壞事後,只要信上帝就OK,e.g. 大衛


我最憎呢樣
作者: hund    時間: 2007/7/16 19:13

原帖由 修羅 於 2007-7-16 18:20 發表


我最憎呢樣


都唔係架,好似克爾凱郭爾咁去信,你都幾慘呀!

不過倪氏唔多似咁完野。
歡迎光臨 離教者之家 (https://exchristian.hk/forum/) Powered by Discuz! 7.2