返回列表 回覆 發帖

我老婆叻左好多

繼吳酸倫博士事件之後,http://exchristian.hk/forum/viewthread.php?tid=561&extra=page%3D1
一波剛平一波又起。今次,由薏蘊鳳駕親征,佢話,有個唔知咩「商人團契」主辦黃毓民分享餐會,由顛狗毓民講下佢信主經過同埋如何從信仰應付壓力。而我把口同黃毓民差唔多咁衰,應該聽得下。

我一問之下,馬上被我找到該餐會處理不當之處 -- 要俾錢買飛!於是,我引用經文,指出咁樣係唔得既:

1Co 9:18        既是這樣、我的賞賜是甚麼呢.就是我傳福音的時候、叫人不花錢得福音、免得用盡我傳福音的權柄。

薏蘊咁樣答我:買飛係俾食飯錢,福音係送既。

我太輕敵了!估唔到佢都可以咁叻,一時間,諗唔到點樣答。

Gen 1:7 事就這樣成了。
Don't know where God is but the Devil is in the details
原帖由 沙文 於 2007-5-12 04:41 發表
繼吳酸倫博士事件之後,http://exchristian.hk/forum/viewthread.php?tid=561&;extra=page%3D1
一波剛平一波又起。今次,由薏蘊鳳駕親征,佢話,有個唔知咩「商人團契」主辦黃毓民分享餐會,由顛狗毓民講下佢信主經過同埋如何從 ...


唔岩wor  既然對方係主的追隨者  食飯都係冇理由要比錢

gen 1:29 神 說 、 看 哪 、 我 將 遍 地 上 一 切 結 種 子 的 菜 蔬 、 和 一 切 樹 上 所 結 有 核 的 果 子 、 全 賜 給 你 們 作 食 物 。

[ 本帖最後由 Step.King 於 2007-5-12 09:12 編輯 ]
花開花落花無缺!

對付教徒三式: 不主動、 不抗拒、 不負責!

原帖由 Step.King 於 2007-5-12 09:10 發表


唔岩wor  既然對方係主的追隨者  食飯都係冇理由要比錢

gen 1:29 神 說 、 看 哪 、 我 將 遍 地 上 一 切 結 種 子 的 菜 蔬 、 和 一 切 樹 上 所 結 有 核 的 果 子 、 全 賜 給 你 們 作 食 物 。 ...

成本當然要一人一份要分擔..
Matthew 6

5"And when you pray, do not be like the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogues and on the street corners to be seen by men. I tell you the truth, they have received their reward in full. 6But when you pray, go into your room, close the door and pray to your Father, who is unseen. Then your Father, who sees what is done in secret, will reward you.

....
24"No one can serve two masters. Either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and Money.
25"Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink; or about your body, what you will wear. Is not life more important than food, and the body more important than clothes? 26Look at the birds of the air; they do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? 27Who of you by worrying can add a single hour to his life?

...
31So do not worry, saying, 'What shall we eat?' or 'What shall we drink?' or 'What shall we wear?' 32For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. 33But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well.

馬 太 福 音 6

5 你 們 禱 告 的 時 候 , 不 可 像 那 假 冒 為 善 的 人 , 愛 站 在 會 堂 裡 和 十 字 路 口 上 禱 告 , 故 意 叫 人 看 見 。 我 實 在 告 訴 你 們 , 他 們 已 經 得 了 他 們 的 賞 賜 。
6 你 禱 告 的 時 候 , 要 進 你 的 內 屋 , 關 上 門 , 禱 告 你 在 暗 中 的 父 ; 你 父 在 暗 中 察 看 , 必 然 報 答 你 。
....
24 一 個 人 不 能 事 奉 兩 個 主 ; 不 是 惡 這 個 , 愛 那 個 , 就 是 重 這 個 , 輕 那 個 。 你 們 不 能 又 事 奉 神 , 又 事 奉 瑪 門 ( 瑪 門 : 財 利 的 意 思 ) 。
25 所 以 我 告 訴 你 們 , 不 要 為 生 命 憂 慮 吃 甚 麼 , 喝 甚 麼 ; 為 身 體 憂 慮 穿 甚 麼 。 生 命 不 勝 於 飲 食 麼 ? 身 體 不 勝 於 衣 裳 麼 ?  26 你 們 看 那 天 上 的 飛 鳥 , 也 不 種 , 也 不 收 , 也 不 積 蓄 在 倉 裡 , 你 們 的 天 父 尚 且 養 活 他 。 你 們 不 比 飛 鳥 貴 重 得 多 麼 ?  27 你 們 那 一 個 能 用 思 慮 使 壽 數 多 加 一 刻 呢 ( 或 作 : 使 身 量 多 加 一 肘 呢 ) ?
...
31 所 以 , 不 要 憂 慮 說 : 吃 甚 麼 ? 喝 甚 麼 ? 穿 甚 麼 ?32 這 都 是 外 邦 人 所 求 的 , 你 們 需 用 的 這 一 切 東 西 , 你 們 的 天 父 是 知 道 的 。  33 你 們 要 先 求 他 的 國 和 他 的 義 , 這 些 東 西 都 要 加 給 你 們 了 。

[ 本帖最後由 dye 於 2007-5-12 10:27 編輯 ]

回復 #2 Step.King 的帖子

神白白將世界的東西賜給我們, 是我們分野東西的價值的
原帖由 Paul 於 2007-5-11 22:54 發表
神白白將世界的東西賜給我們, 是我們分野東西的價值的
唔係,神都有份參與的,只不過祂報錯價:

太10:29    兩個麻雀、不是賣一分銀子麼.若是你們的父不許、一個也不能掉在地上。
路12:6    五個麻雀、不是賣二分銀子麼.但在神面前、一個也不忘記。
Don't know where God is but the Devil is in the details
原帖由 沙文 於 2007-5-12 04:41 發表
繼吳酸倫博士事件之後,http://exchristian.hk/forum/view ... &extra=page%3D1
一波剛平一波又起。今次,由薏蘊鳳駕親征,佢話,有個唔知咩「商人團契」主辦黃毓民分享餐會,由顛狗毓民講下佢信主經過同埋如何從 ...呢個故事教訓你, 唔好睇少女人, 知無?
原帖由 Guest from 219.73.43.x 於 2007-5-12 03:27 發表
呢個故事教訓你, 唔好睇少女人, 知無?
我睇女人從來只會睇多既啫,女人,睇少左邊夠喉嫁?
Don't know where God is but the Devil is in the details
原帖由 沙文 於 2007-5-12 19:57 發表
我睇女人從來只會睇多既啫,女人,睇少左邊夠喉嫁?


老大  末將送首歌比你  ~

http://www.exchristian.hk/forum/viewthread.php?tid=405&extra=page%3D2
花開花落花無缺!

對付教徒三式: 不主動、 不抗拒、 不負責!

去左嘞。顛狗講野,聽到我人格分裂添。佢猛鬧馬力、鬧共產黨屠城喎。

咁,以前神都係叫一賜樂業人做差不多既野啦,難道屠城係咁得既咩?
Don't know where God is but the Devil is in the details
原帖由 沙文 於 2007-5-17 12:20 發表
去左嘞。顛狗講野,聽到我人格分裂添。佢猛鬧馬力、鬧共產黨屠城喎。

咁,以前神都係叫一賜樂業人做差不多既野啦,難道屠城係咁得既咩? ...


老大辛苦你了  史仔一拜!
花開花落花無缺!

對付教徒三式: 不主動、 不抗拒、 不負責!

回復 #11 Step.King 的帖子

唔好拜住啦。究竟屠城得唔得您又唔講。我担心我用了現代人的標準去批判幾千年前既事,唔公平嘛,寃枉左好事嘛....
Don't know where God is but the Devil is in the details
原帖由 沙文 於 2007-5-17 18:47 發表
唔好拜住啦。究竟屠城得唔得您又唔講。我担心我用了現代人的標準去批判幾千年前既事,唔公平嘛,寃枉左好事嘛....


咁老大你要先研究一下 到底有冇屠城先啦   史仔搵到d好料  你一定有興趣
就像田北俊話dry   死得人多唔代表係屠城既

http://hk.news.yahoo.com/070516/12/27l1a.html

呢d咁深入既問題 留番比老大你慢慢參詳
花開花落花無缺!

對付教徒三式: 不主動、 不抗拒、 不負責!

原帖由 Step.King 於 2007-5-17 04:45 發表


咁老大你要先研究一下 到底有冇屠城先啦   史仔搵到d好料  你一定有興趣
就像田北俊話dry   死得人多唔代表係屠城既

http://hk.news.yahoo.com/070516/12/27l1a.html

呢d咁深入既問題 留番比老大你慢慢參詳 ...
唔駛啦,我知錯啦。以前我諗,如果有屠城,咁就唔啱啦,但係,我今日至知,即使真係有屠城,咁又點啫?屠城,根本係「人類文明一部分」、「沒有違反一般合理社會人士普遍接受的道德禮教標準」。所以,有冇屠城,已經不再是問題啦!
Don't know where God is but the Devil is in the details
上頂吧!!!
道可道,非常道。名可名,非常名。
返回列表
高級模式 | 發新話題
B Color Image Link Quote Code Smilies
換一個