https://www.hkcnews.com/article/24784/聖十字架堂-西灣河-防暴警察-24784/警闖教會追捕-天眼見鎚仔放入被捕者背囊-聖十字架堂促「知所進退」-
抽刀斷水 發表於 2019/11/13 11:05條片就睇到當時一班曱甴在狂奔, (乜入教堂祈禱都要狂奔既? 驚無位咩? )
不到兩秒, 防暴警察又狂奔進入鏡頭,
明顯是一班人在逃, 一班人在追.

教堂無能力阻檔犯罪者進入教堂,
卻要有能力去阻差人拉犯?
私人地方, 不便進入? (隨非犯咗法先呀?)

係咪他日教堂有事, 求警協助,
警察可以話: 這是私人地方, 不便進入, 等我向法庭申請咗批准先咁呀?
本帖最後由 beebeechan 於 2019/11/13 23:23 編輯
聖堂譴責警隊在過程中不恰當使用過份武力,
抽刀斷水 發表於 2019/11/13 11:05    唔知警察點樣「使用過份武力」呢?
(警察拉人就是必唱出來的口璜? 例牌配詞?)

https://www.hkcnews.com/article/24784/聖十字架堂-西灣河-防暴警察-24784/警闖教會追捕-天眼見鎚仔放入被捕者背囊-聖十字架堂促「知所進退」-

就條片所見, 警察無打班人啵,
只係按在地上, 上手扣, 帶走(連同在埸証物)
係好正常既拘捕嚟之喎。
你睇到邊到係過份咗既武力呢?

唔通要舖紅地毡, 由靚女警花搭住班曱甴仔既手臂上警車?
片中班人, 剛在西灣河搞完破壞,
衝入間教堂到, 
唔俾係想去砸毀教堂㗎?
警察衝埋入去, 唔俾係保護教堂㗎咩?

即係有人在街上舞把利刀, 
差人都唔可以制止, 
要等佢斬咗人, 証實咗係犯法先拉得㗎?
梁神父譴責警方,堂口又譴責警隊在過程中不恰當使用過份武力,敦請警方「知所進退,尊重法治」架喎,所以我先將這新聞放在「天主保佑都冇L用」標題之下嘛。

身為同門教友既陳版友對梁神父既判斷咁質疑,反應咁大,真係始料不及。
支持鼓勵每位離教者
敦請警方「知所進退,尊重法治」
抽刀斷水 發表於 2019/11/14 20:48

警察拉咗犯法既人,正係「知所進退,尊重法治」
上主保佑咗哩
咪放長雙眼睇下可以保幾耐囉。
支持鼓勵每位離教者
咪放長雙眼睇下可以保幾耐囉。
抽刀斷水 發表於 2019/11/15 20:36


真係要用雙眼㗎,
依家班廢青曱甴, 只用一隻眼睇野, 用半邊腦諗野
回覆 19# beebeechan

呢尐就係名揚中外嘅pun, 稍為高級咗,我知您唔識玩, 但係我唔想鍋鍋都就住您
------------------------------------------------------

曱甴牧師
de omnibus dubitandum
高級模式 | 發新話題
B Color Image Link Quote Code Smilies
換一個