原來世上真係有愚蠢教牧

我先前話教牧做完嘢一定唔肯自己認,原來我錯了。鄭重道歉。

但係,我地是否要放哂獄中的教牧呢?原來根據聖經,佢地只需向上帝懺悔,其實係唔駛坐監嘅,我地根本唔應該捉已懺悔教徒去坐監、罰款、社會服務令之類:

Worshippers praise youth pastor for confessing to 1994 slaying
HOUSTON — A youth minister who confessed to the unsolved 1994 killing of a convenience store clerk is being widely forgiven by worshippers at his former church who say they admire his courage to finally surrender to police.
Calvin Wayne Inman, 29, remains jailed without bond since being charged Wednesday with capital murder in the stabbing death of a clerk during an alleged plot to steal cash and cigarettes. He was 16 at the time.
In the first service Sunday at the 800-member Elim Church since Inman was arrested last week, congregants praised the recently ordained minister as a born-again role model taking responsibility for his sin.
"He's a hero, really," said Kelley Graham, 24. "I don't know how many people would do what he did. The Bible says you just need to confess to God. Calvin took an extra step."
Ordained as a minister in November, Inman's admission broke a cold case for police in suburban Pasadena. He went to authorities on Feb. 5, voluntarily giving a statement admitting that he stabbed Iqbal Ahmed, 64, nearly 14 years ago.
According to police, Inman said he and a 13-year-old friend planned to rob the convenience store when Ahmed asked to see identification before giving them tobacco. That's when Inman produced a large kitchen knife and stabbed Ahmed in the chest, police said.
Inman kept his alleged killing a secret before telling Ron Nissen, senior pastor of the Pentecostal church, several weeks ago. Nissen, who said Inman found his way to the church in 1999, encouraged his youth pastor to surrender.
Cries of "Amen" and vigorous applause filled Elim Church on Sunday as Nissen told worshippers that Inman is still beloved by congregants.
Robin Thac's 17-year-old son was active in the youth group that Inman led.
"I am thrilled my son has a role model to accept responsibility the way Calvin has," Thac said. "There are way too many men who don't accept responsibility."
Inman resigned from the youth job in December. Most congregants said they knew he was grappling with something, but didn't know what.
"The debt he's paying to our society is teaching our young people to do the right thing," said Cheryl Ellis, a member of the church's youth staff. "To lock him away someplace and say he owes it to society is robbing the next generation of a mentor."
Police have said they interviewed Inman's friend, now 28, who acknowledged being involved in the robbery but not the stabbing. Relying on 1994 juvenile laws preventing prosecution of people 13 or younger, police said they could not charge the friend.
http://www.chron.com/disp/story.mpl/ap/tx/5549399.html
de omnibus dubitandum
那句: "The Bible says you just need to confess to God."
並非主流教會的思想.
從來, 人都要為自己所做的事負上責任. 信主後亦然.

回復 2# 的帖子

信主,係要Sola scriptura嘛,主流教會的思想就係scriptura咩?
當年Martin嘅大字報都並非主流教會的思想啦

主流教會的思想可以係錯嘛 -- 拿,移鼠大聖就唔似主流教會咁小器,佢好大方咁叫個淫婦平平安安返屋企咯,負乜嘢責喎?連confess都慳番添。用心讀經就唔會散播此等錯誤福音啦。從來?從Jhn 8 10-11來呀?

8:10耶穌就直起腰來、對他說、婦人、那些人在哪裡呢.沒有人定你的罪麼。
8:11他說、主阿、沒有。耶穌說、我也不定你的罪.去罷.從此不要再犯罪了。
de omnibus dubitandum

回復 3# 的帖子

好吧. 今時今日的主流教會, 已經對聖經整體的理解有一定程度的共識. 你定要話他們有機會錯(而且是一齊)的話, 我也沒有甚麼話說.

另外, 你覺得那個淫婦真的是沒有為她的罪負上代價嗎? 她被人仇視, 背負了那些罪名, 已經差點要被人用石頭打死了...你覺得她很逍遙自在嗎?

耶穌是想讓大家知道, 每個人都有犯過罪. 而我們是否又很有道理去定別人的罪, 有道理到要打死她.

請問你是如何讀聖經的呢?
如果要有效討論, 希望不要斷章取義.

回復 4# 的帖子

1. Having 共識 doesn't mean that they couldn't be wrong together...

2. If noone can judge others gulity, what's the use of law?

回復 4# 的帖子

您就可以仇視佢、擲死佢,我就唔忍心咁樣做。
主耶穌叫佢返屋企,我就負責送佢返屋企。

佢是否逍遙自在我唔清楚,但本於大愛我儘量令佢逍遙自在;自從移鼠大聖讓大家知道, 每個人都有犯過罪. 而我們是否又很有道理去定別人的罪之後,我覺悟到法庭係冇道理定人罪嘅。

我謮聖經係視乎版本嘅,如果係橫排左至右者是為番文經,我由左面開始讀。直排右至左者是為漢文經,我由右至左讀。
唔夠光就開燈讀,網上版就log in讀。

我只會殺身成仁捨生取義,唔識斷章取義,我都唔知斷章取義的正確方法。
既然您自己都話沒有甚麼話說,咁就唯有等我說埋佢。
de omnibus dubitandum
原帖由 沙文 於 2008-2-20 00:33 發表
我只會殺身成仁捨生取義


我會懷念您的.

回復 7# 的帖子

我只係卑微而謙遜地學習主,反對將犯罪人仕送入監倉啫,法庭係冇道理定人罪嘛。真正偉大而又能令社會運作正常嘅係主耶穌,您得閒就懷念佢啦
de omnibus dubitandum
原帖由 小妹 於 2008-2-20 00:18 發表
好吧. 今時今日的主流教會, 已經對聖經整體的理解有一定程度的共識. 你定要話他們有機會錯(而且是一齊)的話, 我也沒有甚麼話說.

另外, 你覺得那個淫婦真的是沒有為她的罪負上代價嗎? 她被人仇視, 背負了那些罪名,  ...


妹妹仔,我都行過唔少教會.你所謂既主流教會"己經對聖經整體的理解有一定程度的共識"好似同我理解既有少少出入.

多既唔好講,就講新教入面"聖父聖子聖靈",我就見過聽過唔少既解釋.再講得大單D既,咁請問天主教同基督教有關新舊約既取捨,穌哥同佢老母阿馬利亞既定位,呢D分歧,可唔可以用"枝節"黎形容呢?我好似之前都講過,係班耶徒真係搞清楚自己個教既信條同教義係乜之前,收埋先,等搞清楚再出黎講都唔遲.一日有天主基督兩大派分庭抗勵,一日都未有耐到"主流教會己經對聖經整體的理解有一定程度的共識".佢地有共識既枝節,而唔係主菜.

個淫婦自在與否我就唔知啦,但個淫婦係行淫既時候,有無諗過會受眾人唾棄/責備呢你估?如果佢係唔知既,穌哥咁做就真係有番幾分男子氣概.但如果個淫婦係知道既,又要去做,做完又要希望人體諒,佢抵唔抵可憐就真係見仁見智.而且呢野阿穌哥中出黎並唔係話其他人都有犯罪而唔好定人死罪咁簡單,更重要既係話俾各位知,呢個世界人人都有原罪,而且係得老耶同佢自己可以免你班人既罪.好似唔單純係以人道出發喎.有時真係唔好斷章取義或者就咁照字面解.

如果套返番入現實生活,法律上雖然唔係每一個國家都判人死刑;但唔判人死刑既大都係因為一個理由:寧縱無枉.而唔係你所講到既無人可以定另一個人既死罪.現實社會,犯事俾人拉到,初犯而案情唔太嚴重,個官會輕手少少;但好少會因為初犯,而可以係定罪後判無罪釋放.

時代唔同對社會既價值觀會有好大既差別,而家你覺得合理並未必等如係以前都合理;以前重係農業社會既時候,人力係最大既資源,因為女性係負責生細路既,而細路將會係未來既生產力之一,所以以前既人對女性既去留會有好保守既諗法.而且亦因為女性要生同照顧細路,相對地直接生產力比起氣力比較大既男性為弱.而男性亦肩付起養妻活兒既責任,係大部份既男性眼中,佢地既妻子係一件消費品;呢個情況一直去到工業革命既後期先有變,重要係由英國地區開始,隨住機械外輸慢慢流向世界.

其實你可以諗吓如果你買支脣膏,個同事/同學日日借去用幾野,你個心都唔舒服.當然你可以好豪,俾咗佢算數;但若果你只係得一支咁點算?會唔會豪得起呢又?以前既資源無而家咁豐富,好多人一世都未必有一個老婆.如果個女性比較開放,今日呢家玩幾日,聽日果家玩一輪;到時係無乜避孕既情況底下,一個唔該有咗,個肚歸邊個呢?要記住,肚入面呢個唔係細路,係生產力.到時個個行出黎話自己既,唔通十五二十分猜咗佢咩?所以以前淫婦係會造成唔大唔細既社區騷動架.咁你話佢大罪唔大罪啦?

如果係討論耶經既時候能夠保持一個更宏觀而理性既觀點,放低"假定耶經為真"既諗法去討論,相信會更有效衝擊出新觀點.

回復 9# 的帖子

阿Jom兄您行過咁多堂口,佢地有冇解俾您聽,經文話移鼠大聖當時唔睬佢地,淨係卦住寫字,但係點解經文又唔記載佢寫緊乜嘢字呢?作者意圖隱瞞乜嘢呢?當有人揸住稅單去問佢嘢之時,佢答得何等爽快,幾有氣勢;但點解今次十問九唔應咁冇禮貌呢?我從未聽過我老婆個堂口有解釋上述兩個問題但又唔好意思問佢。您可否指點一二呢?

8:3 文士和法利賽人、帶著一個行淫時被拿的婦人來、叫他站在當中。
8:4 就對耶穌說、夫子、這婦人是正行淫之時被拿的。
8:5 摩西在律法上吩咐我們、把這樣的婦人用石頭打死.你說該把他怎麼樣呢。
8:6 他們說這話、乃試探耶穌、要得著告他的把柄。耶穌卻彎著腰用指頭在地上畫字。
8:7 他們還是不住的問他、耶穌就直起腰來、對他們說、你們中間誰是沒有罪的、誰就可以先拿石頭打他.
8:8 於是又彎著腰用指頭在地上畫字。
8:9 他們聽見這話、就從老到少一個一個的都出去了.

拿,我將Jhn嘅淫婦同Mat嘅稅單cross reference黎讀,您都冇得話我捨生取義啦卦?
de omnibus dubitandum
原帖由 沙文 於 2008-2-20 03:12 發表
您都冇得話我捨生取義啦卦


緊係無la. 除非你條屍顯現俾我睇la.

回復 11# 的帖子

原帖由 Jom 於 2008-2-20 01:38 發表


妹妹仔,我都行過唔少教會.你所謂既主流教會"己經對聖經整體的理解有一定程度的共識"好似同我理解既有少少出入.

多既唔好講,就講新教入面"聖父聖子聖靈",我就見過聽過唔少既解釋.再講得大單D既,咁請問天主教同基督 ...
.

My Fair Lady 小妹 , hi greeting good morning ,

  couldest thou say anything to defend for your religion ?? also to `````這方面總充耳不聞'''' ??

  shouldest thou b also un-able , then , just forget it , sorry4inconvenience ,
cheers ThANKye pendragon

多既唔好講,就講新教入面"聖父聖子聖靈",我就見過聽過唔少既解釋.再講得大單D既,咁請問天主教同基督教有關新舊約既取捨,穌哥同佢老母阿馬利亞既定位,呢D分歧,可唔可以用"枝節"黎形容呢?我好似之前都講過,係班耶徒真係搞清楚自己個教既信條同教義係乜之前,收埋先,等搞清楚再出黎講都唔遲.一日有天主基督兩大派分庭抗勵,一日都未有耐到"主流教會己經對聖經整體的理解有一定程度的共識".佢地有共識既枝節,而唔係主菜.

[ 本帖最後由 prussianz 於 2008-2-21 03:28 編輯 ]

回復 10# 的帖子

哦...稅單既係錢既問題啦,如果錢解決到既問題經己唔係問題嘞,而家又唔係要阿穌哥自己豪出黎,俾著係我一馬當先衝出黎攞彩啦.

但淫婦呢單野,實在唔係錢就可以解決既.處理得唔好會令到班群眾反枱,到時分分鐘玩到提早為世人犢罪就無謂啦.中出黎輕描淡寫講幾句,佢地聽又好唔聽又好,閒話一句啫,保住唔好俾人打先講啦.咁班人聽到佢咁講,做得咁多年人既,身上或多或少都有D屎既,咪縮囉.細既又睇大既做頭,咁穌哥就大話夾好彩咁閃得過之餘,又攞埋個尾彩.

至於穌哥寫乜,其實我相信寫野只係掩飾,只係唔想咁高姿態行出黎維護個淫婦咁既啫.

至於我經過既堂口,淫婦既解釋不外乎都係講要"寬恕別人呀";"人人都係帶罪之身"呀,"老耶同穌哥先有定人同赦人罪既權"呀,"耶哥黎係為世人犢罪,所有拜倒佢石榴裙下都得救,就算你犯過乜野大罪都得救"呀,"哈里路亞"呀咁囉.總之我未聽過有人會真係去設想當時既環境同情況.無人提出過班群眾原來唔係死既,佢地會係有出手既可能,更無人講解過當時既風土人情呀,政治背景呀,經濟及民生情況呀各樣.更加無人就住地理環境的特點,為教眾提供一個更全面,客觀而清晰既視野.我記得以前係天穚底執報紙既頭一兩年,有個老鬼話過我知咁既態度叫做不求甚解喎好似.
佢掩飾喲乜呢?就算佢唔寫嘢,馬上話:「你們中間.........」咁都係low profile啫。馬上答比要人問到聲沙先答,個profile唔會high咗,反而拖得表演時間過長而會吸引更多途人圍觀,其中有誤會自己冇犯過罪嘅可能性又隨之增加(例如,佢誤會「冇犯罪」嘅意思係冇犯過十戒或613條)咁樣咪更加high profile兼且令淫婦被砸之風險加高咯?

而且十問九唔應,給後世教育工作者留下了極壞榜樣,老師問學生:「文仔,頭先recess時掀起小蘊條裙果個係咪你?」
文仔唔睬佢,老師又問文仔點解你唔睬我,文仔就理直氣壯咁話:「主耶穌都係咁樣。」
de omnibus dubitandum

回復 15# 的帖子

沙文兄, 勁wor. 人地阿移鼠大聖三日復活, 你就第三個post復活...

"佢掩飾喲乜呢?"
試答: 掩飾緊佢諗緊野. 你估個個都可以俾到即時反應mei..., 尤其玩政治的...
移鼠大聖素以急才見稱,斷不至如斯遲鈍。

還陽屬小事耳,吾中華上國甚多還陽之人:
唐‧皇甫恂
http://www.fjwh.org/shownews.asp?upid=1883

宋‧韓光祚妾
http://www.fjwh.org/shownews.asp?upid=1896
de omnibus dubitandum
原帖由 Jom 於 2008-2-20 15:14 發表
哦...稅單既係錢既問題啦,如果錢解決到既問題經己唔係問題嘞,而家又唔係要阿穌哥自己豪出黎,俾著係我一馬當先衝出黎攞彩啦.

但淫婦呢單野,實在唔係錢就可以解決既.處理得唔好會令到班群眾反枱,到時分分鐘玩到提早為 ...

至於我經過既堂口,淫婦既解釋不外乎都係講要"寬恕別人呀";"人人都係帶罪之身"呀,"老耶同穌哥先有定人同赦人罪既權"呀,"耶哥黎係為世人犢罪,所有拜倒佢石榴裙下都得救,就算你犯過乜野大罪都得救"呀,"哈里路亞"呀咁囉.總之我未聽過有人會真係去設想當時既環境同情況.無人提出過班群眾原來唔係死既,佢地會係有出手既可能,更無人講解過當時既風土人情呀,政治背景呀,經濟及民生情況呀各樣.更加無人就住地理環境的特點,為教眾提供一個更全面,客觀而清晰既視野.我記得以前係天穚底執報紙既頭一兩年,有個老鬼話過我知咁既態度叫做不求甚解喎好似


天穚底 , 原來 , 臥虎藏龍 , 英雄好汉 , making it in much more sense than churches ,

大隐隐于市 ,
小隐隐于寺 ! 宁不信乎 ?

hi My Dear Jom greeting good morning ,

天穚底 , where ?? which ??
快d話出黎,我決定要出埋私伙架撐黎劈殘天穚底 ......... with lai-see

[ 本帖最後由 prussianz 於 2008-2-21 05:48 編輯 ]
沙兄:我諗我用"掩飾"係誤導咗你;首先班長老們的埋阿犯婦人去阿穌哥度審係有心想楝阿穌既.如果阿穌哥理直氣壯行出黎維護阿犯婦人,即會被控以"唔遵守律法",再加上群情激憤,好容易未審到阿犯婦人就用亂石掟到提人為世人犢罪.但如果乍加依寫緊野,做一個無意圖去逆民意既樣出黎,扮晒好似講緊係另一件事咁講句公道說話,對平息民憤係有莫大既脾益架.同你見到班狗官周不時都係"非官方"場合講埋晒d可以影響樓市股市既野一樣,你最多可以話佢地發言唔恰當,但就唔可以入佢既罪咁.個重點係佢一知道呢件事,就理解到會有兩難,幫又俾人話,唔幫又俾人話;但如果幫到手既,咪有野俾人寫留芳百世,更加可以爭耶女性或人道主義者既支持.所以最後佢用咗呢個方法囉.到於要用寫野黎做樣,方法一個啫,但因為係地寫野要低頭,係形體動作上經已俾人一個"讓你半臂"既感覺,最少保住咗條命之餘又不失應有尊嚴.就算班友無俾佢兇到,都唔會話要劏咗佢先啦.

做古惑仔就話想要型要有格啫,穌哥既類老千仔,唔好罪人搵到大茶飯先係為之首要吖嘛.

p仔:香港山道天穚底出咗名有好多由高等學府丟出黎既有用報紙架啦.得閒過去行吓實有收獲.

回復 19# Jom 的帖子

咁呢次都係有心揀阿穌啫,佢理直氣壯又唔怕被控以"唔遵守律法"?安息日做嘢一樣係死罪,咁呢次又同淫審事件有咩唔同,何解佢又可以即問即答咁流利呢?

Mat 12:1那時、耶穌在安息日、從麥地經過.他的門徒餓了、就掐起麥穗來喫。
12:2法利賽人看見、就對耶穌說、看哪、你的門徒作安息日不可作的事了。
12:3耶穌對他們說、經上記著、大衛和跟從他的人飢餓之時所作的事、你們沒有念過麼。
de omnibus dubitandum
高級模式 | 發新話題
B Color Image Link Quote Code Smilies
換一個