返回列表 回覆 發帖

傳教士在近代中國所犯罪行

重温歷史對智商,心智,視野,思考,判斷,成長,有益:

「轉載」
冰山一角:
傳教士在近代中國所犯罪行


從基督教形成之初,就有傳教士的活動,如使徒時代的保羅、巴 拿巴等人在基督教的發源地小亞細亞傳教。
但形成大規模、有組織、 跨洲際的群眾性傳教活動還是在十五、十六世紀以後,當時歐洲處於 封建制度衰落、資本主義萌芽的歷史時期。地理大發現一方面使歐洲 經濟強國找到了海外資源和新的市場, 同時也為更大範圍的傳教提供 了歷史的機會。


西班牙、葡萄牙、荷蘭、英國等,紛紛向北美、非洲 和亞洲拓展殖民地, 傳教運動也就是在這時伴隨著資本主義的發展和 殖民主義的擴張而開始的。近代以前的一些傳教士如利瑪竇 (P.Matteo Ricci)、湯若望(John Adam Schall von Bell)、南懷仁 (Ferdinandus Verbiest)等在中西文化交流方面做出了貢獻。


鴉片戰爭後,儘管外國傳教士來中國的動機確有出於傳教熱忱,也有為中國人民做了些好事的,但在西方列強侵略中國的大背景中,在其政治利益和經濟利益與中國人民發生衝突時, 一些傳教士自覺或不自覺地站在侵略者的立場上,為本國政府效力,客觀上充當了西方列強侵略中國的先鋒、 後盾和軍師。


尤為甚者, 一些傳教士為殖民主義擴張效力, 直接參與了侵略活動, 雙手沾滿中國人民的鮮血, 這些傳教士的劣跡, 是無法掩蓋和抹殺的。 美國傳教士裨治文(Elijah Coleman Bridgman) 承認,他們千里迢迢來到中國, 「與其說是由於宗教的原因,毋寧說是由於政治的原因。」美國傳教士伯駕(Peter Park er) 甚至鼓吹「只有戰爭能開放中國給基督」 。英國傳教士馬禮遜(Robert Morrison), 美國傳教士伯駕、裨治文和衛三畏(S.Wells Williams)等知名傳教 士,都是免費乘坐販運鴉片的船並接受其資助來華的。


法國傳教士郎懷仁(Adrien Lanquillat.S.J.)等五位耶穌會修士是乘法國軍艦來 華的。傳教士與鴉片貿易及侵華戰爭、傳教運動與西方列強的對華侵 略之間的確結有不解之緣。馬克思早在 1843 年就一針見血地指出, 近代宗教是「壓制殖民地的工具」 。.
塞爾蘇斯:基督徒有【造反傾向】,他們蔑視傳統,喜歡地下活動,或明或暗地反對習俗和法律。他們不公開生活,對國家完全沒有興趣,所以是文明的敵人,野蠻的開路人。
賽 13:16   他 們 的 嬰 孩 、 必 在 他 們 眼 前 摔 碎 . 他 們 的 房 屋 、 必 被 搶 奪 . 他 們 的 妻 子 、 必 被 玷 污 。
傳教士參與販賣鴉片


在鴉片戰爭前的幾十年間, 以英國人為主的外國商人一年比一年 多地向中國販賣鴉片。 英國從1767 年的二百箱到1837 年的三萬九千箱,總計在鴉片戰爭前四十年間,共偷運進中國的鴉片不下四十二萬七千箱,從中國掠奪走了三至四億銀元。沙俄、美國商人也從中亞向 中國販運鴉片。鴉片商人從中獲得高額利潤,而中國人卻從中深受其 害。


西方學者摩利生在《馬薩諸塞州海運史》一書中指出的,對於英美政府和英美商人經營毒害人民的鴉片貿易,當時在華的「基督教傳教士都不反對這種貿易,他們乘坐販運鴉片的飛剪船到中國去,他們還從販運鴉片的公司和商人的手中接受捐款。中國人接受了基督,鴉片的危害也自然會消失。有些傳教士不只乘鴉片貿 易船隻來華的,接受鴉片商人的資助,更有甚者,有的傳教士還直接 參與了罪惡的鴉片貿易。 傳教士邀請大鴉片商人充當對中國傳播基 督教的宗教團體的頭面人物。如在廣州的「馬禮遜教育會」 ,就讓大 鴉片商顛地任會長, 另一大鴉片商查頓任司庫, 傳教士裨治文任秘書。


1838 年 2 月 21 日在販賣鴉片的壟斷組織東印度公司的倡議下成立了 “中華醫藥傳教會” ,傳教士伯駕為副會長,大鴉片商顛覆地、查頓為 終身董事。
第一個進入中國大陸傳教的英國倫敦會傳教士馬禮遜(Robert Morrison),從到中國的第二年起,就與從事鴉片貿易的英國東印度公司接觸,從1809 年到1834 年該公司被取消壟斷權時為止,直接受聘該公司,擔任秘書兼翻譯員。 1825 年11 月,馬禮遜寫信給倫敦東印度公司董事會: 「我在中國漫長的十五年裡,依照你們在那裡的職員們的要求,常常冒著個人生命的危險和痛苦,忠心耿耿地為貴公司的利益服務,整個公司以及廣州當地的商人可以證明。


德國傳教士郭實臘(Charles Gutzlaff)充當鴉片販子的翻譯,並 直接參與了鴉片的推銷活動。他曾多次出入中國沿海,參與大規模的 鴉片走私活動,同時刺探情報。 1832 年他到澳門時,許多鴉片商人 都爭著請他帶路到中國沿海去推銷鴉片,待遇十分優厚。在英國劍橋大學圖書館裡保存的英國鴉片公司1833 年檔案中有兩封公司老闆誇獎郭實臘的信,其中提到: 「郭實臘博士給我很大的幫助。現在生意越開展,他的幫助越需要了。兩隻小船,裝出神氣十足的樣子,迎上前去,對中國官吏大聲威嚇,喝令從速離去,若敢再來,就將他們毀滅。粵領事義律就鴉片的銷路出謀劃策。


由於外國傳教士與鴉片貿易有著利益相關的密切關係, 他們對於 清政府的禁煙政策和舉措十分關注。 1839 年初,清政府派欽差大臣 林則徐到廣州。傳教士們就把注意力集中在林則徐的身上,透過各種 辦法,盡力刺探林則徐的禁煙措施,蒐集中國官方的動態。


1839 年 9 月,裨治文在虎門與中方代表發生了激烈的爭論,他告訴林則徐的代 表,英國如何強大,中國是打不過它的,力圖從思想上動搖林則徐禁 煙的決心。林則徐的代表以「打仗不怕」鏗鏘四個字作為回答,令裨 治文十分惱火。為了保護骯髒的鴉片走私, 第一次鴉片戰爭爆發了。 毛澤東指出, 「自從 1840 年的鴉片戰爭以後,中國一步一步地變成了一個半殖民 地半封建的社會。 」傳教士在鴉片戰爭中,充當了極不光彩的角色。


.
塞爾蘇斯:基督徒有【造反傾向】,他們蔑視傳統,喜歡地下活動,或明或暗地反對習俗和法律。他們不公開生活,對國家完全沒有興趣,所以是文明的敵人,野蠻的開路人。
賽 13:16   他 們 的 嬰 孩 、 必 在 他 們 眼 前 摔 碎 . 他 們 的 房 屋 、 必 被 搶 奪 . 他 們 的 妻 子 、 必 被 玷 污 。
傳教士參與收集情報及侵略戰爭


當時在華的許多傳教士都認為,要使中國人接受基督,唯一的辦法就是戰爭,要使鴉片戰爭“成為將耶穌介紹到中國的一種手段。 ” 西方教會出版的書籍中關於傳教士對殖民侵略的角色 直言不諱: 「一個傳教士抵得上一營軍隊。「與其設立九個軍事據點,不如設立九個」 教會更為有效。 」事實正是如此。西方列強從侵入中國始,就把傳教 士作為其侵略、掠奪的工具。傳教士受差會派遣,要將自己在中國內 地的所見所聞匯報回國去, 這就使他們自覺或不自覺地成為帝國主義 的情報員和幫兇。


傳教士郭實臘與馬禮遜的兒子馬儒翰(John Robert Morri son) 是英國政府的官方翻譯, 在第二次鴉片戰爭中, 他們為英軍提供情報、 出謀劃策, 成為舉足輕重的“侵華謀士”林則徐認為郭實臘是個。 「危 險人物」「小馬禮遜(馬儒翰)最壞」 , 。英軍打進長江時,馬儒翰就在 英軍司令璞鼎查的軍艦上。璞鼎查在鎮江遇到強力抵抗,心裡膽怯, 打算後撤,馬儒翰力勸璞鼎查繼續進攻,打到南京。璞接受了馬的建 議,果然打到南京,清廷被迫投降。


傳教士郭實臘從 1831 年到 1838 年間,曾十次偵察中國沿海,搜 集到大量的政治、 經濟、 軍事情報, 這成為他參與鴉片戰爭和起草 《南 京條約》的資本。在戰爭期間,郭實臘穿起了軍裝,隨軍到各地強徵 糧草軍需。 1842 年 6 月當英軍進攻上海時,對上海早已瞭如指掌的 郭實臘,充當海軍司令的嚮導,協助指揮作戰。 7 月間英軍攻至鎮江, 又是這個郭實臘帶路,衝進城後一路沿街燒屋和實行屠殺擄掠。郭實 臘先後於 1840 年擔任定海縣長,1841 年擔任寧波縣長,1842 年任鎮 江行政長官。美國傳教士伯駕,在廣州時是美國領事的助手。


1840 年第一次 鴉片戰爭剛打響,他就匆匆忙忙由華返美,向總統、國務院和國會竭 力鼓吹美國應乘此時機參與對華作戰, 主張派專使來華簽訂不平等條 約。當時的美國總統、國務卿、國會都十分重視他的這次回國,他見 到了即將離任的總統和國務卿、新上任的總統和國務卿。不久,美國 派了加尼海軍司令率兩艘戰艦到中國給英軍助威。 美國傳教士裨治文 擔任了加尼司令的翻譯和助手。


鴉片戰爭期間,當英國侵略軍打到上海時,天主教南京主教法國人羅伯濟(Louis de Best)多次喬裝成中國人,夜間乘舢板船到「皇后號軍艦去見英軍司令璞鼎查(Henry Pottinger),向他報告南京教區及中國的軍事、政治情報。


美 國 傳 教 士 雅 裨 理 (David Abeel) 和 文 惠 廉 (William Jones Boone)及其他兩名傳教士參與了英軍在廈門的侵略活動。英國傳教 士、醫生雒魏林(William Lockhart)跟隨第一批英軍到定海,傳教士 米憐的兒子米威憐(William Milne Jr.)隨後也到了定海。英國傳教 士麥都思(Walter Henry Medhurst)被派到舟山,在英軍司令部裡任 翻譯。


在第二次鴉片戰爭期間, 英法聯軍的軍艦與美、 俄共同攻擊我國。
1858 年 4 月下旬,在北京的俄國東正教傳教士團第十三屆領班修士 大司祭巴拉第趕到艦隊停靠的渤海, 向俄國公使普提雅廷匯報清政府 的動態。 5 月間,巴拉第又到大沽向先期到達的俄國公使報告清軍在大沽口的設防情報,並向英軍司令報告了當時北京缺糧情況、皇室逃跑計劃、京津之間軍事部署、白河已封鎖的地方,以及大沽設防等情報。


1858 年,英、法、美、俄四國專使率領兵艦聯合北上,進駐白 河口,直逼天津。在聯軍決定對中國發動突襲之前,美國冒充調解 人,商定派 傳教士衛三畏和 丁韙良 (William Alexander Parsons Martin)去同直隸布政司錢忻舉行談判,製造假象。 5 月 20 日,聯軍 出其不意地向大沽砲台發動了猛烈攻擊。大沽失陷後,帝國主義的兵艦和專使們都雲集天津, 當時衛三畏在復給美國的信中竟然宣稱: 我「 認為這四國的兵艦和公使匯集在中國京城附近, 是我們對中國進行傳教工作的一部分。 美國公使列威廉向其政府報 告說, “若沒有他(衛三畏)的幫助,我就不能進一步執行我的職務。 ”


1860 年,英法聯軍再度向北京進攻時,俄國東正教在北京的傳 教士又給聯軍提供北京的地圖,博得了英國人的高度評價。英法聯軍 從大沽出發,經通州直抵北京。 10 月 13 日,英法聯軍佔領安定門控 制北京後,對北京城進行了野蠻的洗劫,特別是對西北郊的圓明園,
更是洗劫一空。圓明園是清皇室的一座行宮,綜合中西建築,聚古今 藝術品而建成的壯麗宮苑,當時已經營了一百多年。宮內藏有各種無 價珍寶,罕見的典籍,著名的歷史文物。


侵略者供認,它是「世界最宏偉美麗的宮殿」「他們不能再抵抗物品的誘惑力,軍官和士卒們都, 成群打夥衝上前去搶劫,紀律毫無。「行宮內搶劫的事,今天(10 月 8 日) 簡直作到極點,令人驚駭了。 」為了消滅其掠奪罪證,這些強盜們又縱火焚燒圓明園, 大火三天三夜不熄, 壯麗的宮苑變成一片焦土。 他們描繪焚燒圓明園的情景說, 火光熊熊的燒著, 「 彷彿一張幔子…… 機體蜿蜒到了北京,黑雲壓城,日光掩沒,看起來彷彿像一個長期的日蝕。 」這座壯麗的宮殿和園林,就是這樣在英法聯軍的暴行下變成了廢墟。


法國大文學家雨果 1861 年寫道, 「我們歐洲人是文明人,在我們眼中,中國人是野蠻人,可是你看文明人對野蠻人干了些什麼! 」 「在兩個勝利者瓜分在贓物的條件下,圓明園大規模地遭到了蹂躪。


.
塞爾蘇斯:基督徒有【造反傾向】,他們蔑視傳統,喜歡地下活動,或明或暗地反對習俗和法律。他們不公開生活,對國家完全沒有興趣,所以是文明的敵人,野蠻的開路人。
賽 13:16   他 們 的 嬰 孩 、 必 在 他 們 眼 前 摔 碎 . 他 們 的 房 屋 、 必 被 搶 奪 . 他 們 的 妻 子 、 必 被 玷 污 。
傳教士參與不平等條約的製定


1842 年鴉片戰爭失敗後,清朝皇帝在帝國主義的堅船利炮威脅 下簽訂了喪權辱國的《南京條約》《南京條約》是西方列強強加給中 。 國的第一個不平等條約, 由是開創了一百多年以來帝國主義把基督教 作為侵略中國的工具的先例,使中國進入半殖民地、半封建的近代社 會。此後,又簽訂了一系列不平等條約,為帝國主義在中國的政治、經濟、文化侵略和掠奪打開了暢通之路。在這些不平等條約的簽訂 程中,各國傳教士不僅積極參與,而且為了其本國的利益與中國討價還價,乃至武力訥詐。


鴉片戰爭後簽訂《南京條約》的英方全權​​代表是率艦攻進長江打 到南京的英軍司令璞鼎查。 在談判過程中, 他的四個得力助手郭實臘、 馬儒翰、英國聖公會的李太郭(George Tradseent Lay)和英國倫敦會 的麥華陀(Walter Henry Medhurst Jr.)都是傳教士。


郭實臘和馬儒 翰不僅是談判的主要代表,而且包辦了條約的起草工作,多次就條約 的具體內容與中方代表討價還價。 他們對中方代表極盡勒索謳能 事, 取得了比原定計劃更多的特權和賠款。 中美 《望廈條約》 的簽訂, 也是得力於傳教士。


在傳教士伯駕、裨治文和衛三畏的協助下,中國 政府被迫接受了比《南京條約》更為苛刻的中美《望廈條約》 ,為美 國取得了「最惠國」待遇的特權。美國史學家泰勒〃丹涅在他的《美國人在東亞》一書中寫道: 「美國人雖然在美國國內頗重視政教的完全分離,可是在中國,議定《望廈條約》時卻有裨治文、伯駕和衛三畏,參加外交工作併升任到最高官階的則有伯駕。


法國傳教士在中法《黃埔條約》 的簽訂過程中,也是「功不可沒」 。他們強迫清政府於 1844 年 10 月 24 日在停泊於黃埔的一艘法國兵艦上簽訂了不平等的中法《黃埔條 約》 。法國除取得中英、中美條約中規定的全部特權外,還在第二十二款中規定法國人可在五口建造教堂, 「倘有中國人將佛蘭西禮拜堂、墳地觸犯毀壞,地方官照例嚴拘重懲。從此,法國傳教士在華的活動更加 猖獗,肆無忌憚。中國近代史上的教案多係法國傳教士肇事而起。


第二次鴉片戰爭中,傳教士們在簽訂 1858 年的《天津條約》以 及 1860 年的《北京條約》的過程中,也都發揮了重要的作用。尤其 是衛三畏使用威嚇手段,在中美《天津條約》中塞進「寬容條款」 , 賦與外國傳教士及中國信徒以特權,享受「治外法權」 ,受不平等條 約的保護。 「寬容條款」使中國的教會成為國中之國,中國信徒成了一批享有特權的教民, 他們犯了法, 可以不受中國法律的製裁, 因此, 許多地痞流氓也混入教會,橫行鄉裡。許多教案由此產生。


泰勒〃丹涅說, 「中美《天津條約》的實際談判是由衛三畏博士和丁韙良牧師經辦的……美國傳教士存心得寸進尺, 以圖強迫帝國開放的情形是昭昭在人耳目的。 」


法國傳教士參加了 1860 年中法《北京條約》的談判,擔任法國 代表團的翻譯和文件起草人。在《北京條約》的起草過程中,在中文 本里擅自增加了 “任法國傳教士在各省租買田地, 建造自便” 的字句, 又將強令“給還舊址”寫入了條約。這句話使外國傳教士獲得了在中國任何地方租買土地和蓋房的特權, 為外國傳教士在中國內地霸佔地產,遍設教堂提供了條約根據和護身符,並成為後來各地發生民教糾紛及引起教案的嚴重隱憂。


誠如後來英國倫敦會傳教士楊格非(Tohm Griffith1831—1912)寫給英國差會的信中說的那樣: “這個國家事實上已經落入我們的手中, 一切早已在中國的傳教士和各自國內的差會,如果他們不去佔領這塊土地,不在十八個省的每一個中心取得永久立足的地方,那將是有罪的。
由於《北京條約》取消了《南京條約》和《黃埔條約》對傳教活 動只限於五口通商地方的限制,使其傳教更加肆無忌憚。


.
塞爾蘇斯:基督徒有【造反傾向】,他們蔑視傳統,喜歡地下活動,或明或暗地反對習俗和法律。他們不公開生活,對國家完全沒有興趣,所以是文明的敵人,野蠻的開路人。
賽 13:16   他 們 的 嬰 孩 、 必 在 他 們 眼 前 摔 碎 . 他 們 的 房 屋 、 必 被 搶 奪 . 他 們 的 妻 子 、 必 被 玷 污 。
傳教士參與帝國主義的經濟掠奪


前駐上海的美國領事介尼甘(Hon.T.R.Jeruegan) 說: 「如果沒有傳教士供給情報,中國大陸上的許多地方到今天還關閉著呢!他們商品的銷路也只取勝於較狹窄的範圍。應該記住:商務的旗幟緊隨著十字架的旗幟接踵而來。


自從《天津條約》和《北京條約》簽訂後,大批傳教士深入中國 內地霸占土地、干涉內政和包庇教民。特別是 1860 年法國傳教士在 《北京條約》中加入「歸還舊址」以後,天主教在華傳教士更是強行 勒索房地產,大量霸占田地,擴展教會勢力。


天主教修會的經費來源 逐漸由依賴國外轉而直接從中國佔有的土地、 房產及發放高利貸和經營其他商業活動獲取。歷次教案發生後也索到大量的賠款,使在華天 主教修會擁有雄厚的經濟實力。 遍佈中國農村的天主教堂一般都有大量 土地,農民稱之為地主堂。


1861 年恭親王奕訢奏: 「傳教士每以民間瑣事前來幹預,致奉教與不奉教之人訴訟不休。…奉教者必因此倚恃教眾,欺侮良民… 為地方官者,又或以甫定和給,惟恐滋生事端,遂一切以遷就了事, 則奉教之計愈得,而不奉教者之心愈不能甘。


湖北、四川、直隸、山東、山西、陝西、河南、奉天等十幾個省區進行勒索,以還堂名義非法強佔房地產。僅在直隸一 省,傳教士就任意提出所謂的舊址七十二處,強行要求給還。在江南 一帶,傳教士甚至連處所也不提,只提十五個縣府名稱,強令地方當 局勘址給還。


在山東濟南, 傳教士煽動教徒用暴力驅逐舊址大批居民, 所強佔的房屋地產,全部不給錢。在山西綺州,傳教士根本提不出任何證據,卻強令給還東雍書院舊址,法國使臣竟跑到總理衙門訌詐: 「書院本非天主堂及各項廟宇時應誦經祭獻者可比;士子讀書,隨地皆可,何必拘定此處?此類案例伏首皆是。


美國傳教士李佳白(Gilbert Reid)於 1887 年在山東盜買了一片 土地,當時業主尚在監獄中。他不經地方官的同意,親自帶了一幫人, 於 11 月 28 日強行沖入該址把原住戶驅走,佔領了那塊地方。後來由業主家屬上訴時,美國駐華公使田貝竟出面乾涉,終於在 1889 年迫 使地方官將濟南城外一塊比李佳白強佔的產業更大的土地撥給他作 為補償交換。


正如當時廣東東莞縣朱教士頒布的佈告中所指出的: 「一經號稱教民,動輒依勢橫行,大則魚肉鄉裡,欺壓良懦;種種弊端,弗勝枚舉。 」正是由於傳教士及在其庇護下的追隨者的種種劣質,從而引起教案500 餘起,並引發震驚中外的義和團運動。


.
塞爾蘇斯:基督徒有【造反傾向】,他們蔑視傳統,喜歡地下活動,或明或暗地反對習俗和法律。他們不公開生活,對國家完全沒有興趣,所以是文明的敵人,野蠻的開路人。
賽 13:16   他 們 的 嬰 孩 、 必 在 他 們 眼 前 摔 碎 . 他 們 的 房 屋 、 必 被 搶 奪 . 他 們 的 妻 子 、 必 被 玷 污 。
传教士参与八国联军的侵略及抢劫

当义和团从山东起事时, 山东的外国传教士们纷纷向各国公使要 求迫使清政府镇压义和团。 美国公理会传教士明恩溥 2 月 17 日在 《字 林西报》发表长篇介绍义和团的文章,结论是: “应该坦白地告诉北 京政府,单单讲好话的时期肯定是已经过去了,今后必须采取相应的 行动。


……整个中国,南起黄河,北到长城,甚至长城以北,都将暴 动四起,烽火遍地,把外国人在内地所有的事业彻底摧毁,并且在不 难预测的情况下, 将每一个外国人从北京天津都驱逐出境。 很久以来, 或多或少地存在着发生这种变乱的危险。


除非现在就采取强硬的和一 致的对策,变乱一定会发生,正像任何势必发生的事情一样。关心防 止变乱的有关人士,必须采取相应的行动。 ”英国浸礼会传教士李提 摩太(Timothy Richard)在 1900 年到美国纽约、波士顿、华盛顿及纽约州等地发表演说,会见美国要人,请求美国干涉正在中国兴起的义 和团运动, 为美国出兵到处游说。 美国长老会传教士丁韪良叫嚣, “把 势力伸展到中国的好机会到了,上帝不允许我们放过这个机会。 ”

在 华外国传教士为联军镇压义和团运动摇旗呐喊。为了镇压义和团运动,扩大对华侵略,英、美、法、德、俄、日、 意、奥组成八国联军对我国发动了武装进攻。在向北京进军时,联军 网罗了不少传教士充当向导、翻译、情报官等,在京的教会成了军事 据点和堡垒。


有的传教士还以不同的方式参与了侵略军的行动。 任美军情报官 的天津卫理公会传教士宝复礼(Frederick Brown)是穿军装的八国联 军的情报官, 还有委任状, 写有 “宝复礼牧师编入本军, 隶属情报处” 的字样。他引导联军顺利地攻进北京城。联军总司令赞赏他说: “我 非常感谢你,我在这次进军中得到你的帮助。你对中国的知识是最有 用的。 ”传教士们还以高价诱使教徒为他们从被围的使馆向外面侵略 军送信。美国传教士丁韪良、李佳白(Gilbert Reid)在联军镇压义和 团时充当侵略军的翻译。在义和团包围使馆时,丁韪良搬进了英国公 使大院,领了毛瑟枪,参与巡逻和枪杀义和团。明恩溥也借华北公理 会举行年会之时,跑到北京东交民巷的外国使馆,与丁韪良等一起荷 枪实弹地镇压义和团。

天主教北京教区 主教 (西什库法国 天主教总堂主教 )樊 国梁 (Pierre-Marie-Alphonse Favier)在给巴黎遣使会总院白登卜的报 告中说: “我们在京城有一所中法学堂,为法国远征军提供了五十多 名翻译官,其中有八名是精通中国话的传教士,被最高将领委任为连 队长……这是为了提供给军队将领们所需要的情报, 这些情报对他们 来说是很有用处的,他们都受到将军们的感谢和致意。在此我还要向 你报告,我手中已掌握义和团头目的全部名单,知道他们中的许多人 逃遁的去处。 ”


1900 年 8 月 14 日八国联军一路烧杀抢掠,无恶不作。当侵略军 进入北京后,就像一群强盗在被他们打开的宝库面前一样。整个北京 城都遭到了洗劫。除了军官和士兵外,传教士也参加了掠夺。当时法 国报纸记载一个回国士兵的回忆说, “我们奉命在城中为所欲为三天, 爱杀就杀,爱拿就拿……教士们做我们的向导。


”以天主教北京主教 樊国梁为首的传教士们,在法国公使的同意下,不但自己参与抢劫, 还下令教徒抢劫,从 8 月 16 日开始,连续抢劫了八天。樊在同巴黎 时报记者谈话中也承认 “我应该不应该下令抢劫呢?我于是去会见法 国公使……公使认为这个请求是合理的,就立刻准我所请。


”后来樊 自己报称的抢劫数字是“二十万三千零四十七两又五十文” 。但据美 国《纽约先驱报》1901 年 1 月 9 日报道称,樊仅在一处王府家里就 抢去财物珍宝约值一百万两银子。传教士丁韪良说: “假若让这座城 (北京)被抢光、烧光也是应得的惩罚。 ”传教士仁慈的虚假面目背后的残忍暴露无遗。

镇压义和团的八国联军统帅瓦德西(Alfred von Waldersee)在他 的《拳乱笔记》中说, “所有中国此次所受毁损及抢劫之损失,其详 数将永远不能查出,但为数必极重大无疑。……因抢劫时所发生之强 奸妇女,残忍行为,随意杀人,无故放火等事,为数极属不少。”他 论到传教士时说, “关于英美传教事业,余实不能详细批评,但余却 深信……美国方面,常有一种巨大错误……即委任之牧师,往往其人 德性方面既不相称,职务方面亦未经训练,此类常以服务教会为纯粹 面包问题,凡认为可以赚钱之业务,无不兼营并进。


……余更熟知许 多牧师,兼作他项营业(如买卖土地、投机事业),实与所任职务全不 相称,此所以牧师地位因为之降低。……彼辈之所以被人搜捕者,其 原因由于牧师者甚少,由于外国人关系者实多。中国人对于宗教一事 通常极能相容。 ”传教士之贪婪、丑陋形象跃然纸上。

今年,是第一次鸦片战争一百六十周年,义和团运动和八国联军 侵华一百周年,中国基督教三自爱国运动五十周年,中国天主教反帝 爱国运动五十周年。值此世纪更迭、各国人民寻求理解、对话和和平 之际,梵蒂冈却在台湾所谓天主教主教团的鼓动下,别有用心地在中 国人民举国欢庆新中国成立 51 周年的大喜日子里搞所谓“封圣” ,企 图否定帝国主义利用宗教侵略中国的历史, 否定中国人民在近代史上 的反帝爱国运动。我们不纠缠历史,但绝不等于我们能够忘记历史。

对于任何借翻历史旧案为其反华政治目的服务,中国人民是绝不答 应、绝不容忍的。
.
塞爾蘇斯:基督徒有【造反傾向】,他們蔑視傳統,喜歡地下活動,或明或暗地反對習俗和法律。他們不公開生活,對國家完全沒有興趣,所以是文明的敵人,野蠻的開路人。
賽 13:16   他 們 的 嬰 孩 、 必 在 他 們 眼 前 摔 碎 . 他 們 的 房 屋 、 必 被 搶 奪 . 他 們 的 妻 子 、 必 被 玷 污 。
「轉載」
冰山一角:
傳教士在近代中國所犯罪行

英國傳教士馬禮遜(Robert Morrison), 美國傳教士伯駕、裨治文和衛三畏(S.Wells Williams)等知名傳教 士,都是免費乘坐販運鴉片的船並接受其資助來華的。


法國傳教士郎懷仁(Adrien Lanquillat.S.J.)等五位耶穌會修士是乘法國軍艦來 華的
...
leefeng 發表於 2024/6/30 03:15你都黐L線..
當年由歐洲來華, 唔係坐軍艦, 商船...唔通坐私人遊艇, 坐China Airline咩。
當時隻隻商船都有運鴉片喇, 係熱賣貨喎。

你今日坐聯合航空去美洲, 坐英國航空去英國就係資本主義, 支持西方反共咩
本帖最後由 jimmychauck 於 2024/6/30 09:14 編輯

嘈嘈嘈,嘈乜野?嘈黎嘈去咪嘈鴉片。

鴉片對人體的危害,在兩次鴉片戰爭時代根本未被廣泛明白。

-歐洲的鴉片使用情況
鴉片在歐洲長期被當作傳統藥物使用,在古希臘時代的希波克拉底與蓋倫的著作中,記載了鴉片的療效。
18、19世紀的歐美醫學家仍普遍師從古希臘醫生的看法,把鴉片當作醫治百病的「萬靈藥」
縱觀整個19世紀,鴉片在英國、西歐和美國被廣泛使用,就像今天的阿士匹林(Aspirin)或撲熱息痛(Paracetamol)一樣。在1831-1895年間,英國國內鴉片消費的年平均增長率為2.4%。
英國沼澤區的民眾濫用鴉片的情況尤其嚴重,用以減輕農業勞動的單調與繁重,以及沼澤地氣候引發的瘧疾、熱症、風濕、神經痛和肌肉痛。
在維多利亞時代(1830-1900),幾乎每個英國人都在他們生命的某一段時期服用過鴉片,服食鴉片就像喝酒或抽煙一樣是生活的一部分


以二十世紀知識回望,才以為鴉片向中國銷售是英國陰謀,實則在十九世紀,根本是單純不過的貿易而已。連英國人自己都普遍在使用鴉片,運給你中國是減少了在英國供應,提高英國鴉片價格,打了平民的荷包,只為了填貿易逆差。

並且,之後英國在引進中國茶葉的種植技術後,於印度種植茶葉,已不需要藉由鴉片來避免對中貿易逆差,幾乎停止輸出鴉片至中國,中國已經學會大量種植鴉片,因而本土鴉片競爭也是英商在中國被迫退出原因之一。

鴉片戰爭本質上是因為清政府野蠻不懂文明世界外交及國際規矩,為了解決鴉片貿易白銀外流,武力收繳鴉片侵犯英國人私產及利益所招致的戰爭報復。

若是鴉片危害如此之大及明瞭,為何自1729年雍正皇帝曾下令禁止鴉片,此後多位皇帝皆有禁鴉片煙命令,但未嚴格執行?

中共於1927年8月1日發動南昌起義,為籌集革命經費,曾大規模從事鴉片貿易。說好的禍害國人?!中國共產黨公開宣稱禁止吸食鴉片,故在其內部資料中,一般以「特貨」、「特產」等代稱鴉片。
講一套做一套,中共算得上天下無雙。

傳教士參與不平等條約的製定?則單純是清政府導致的。清政府禁止教授外國人中文,傳教士還是高薪聘請敢死有心人來教自己中文的。第一次鴉片戰爭,中國戰敗,1842年 (道光二十二年) 簽訂南京條約。當時,既懂中文又懂外文的只有傳教士,所以一些傳教士參與了條約的翻譯工作。
你先無理開罪人家,又不認錯跟人家槓上,輸掉又攤大手要"平等"條約?大種乞兒?
平等不平等,是對國家還是對平民不平等還不好說。滿清專制獨裁,八旗人長期欺壓漢人自己作為特權階級掠奪平民經濟利益(雖說跟今天的共產黨差別不大),才後來需要有孫中山及共產黨要出來搞漢獨推翻滿清。爛屍粉紅以奴才身份,竟自居主子思維,以為對君主不平等,就是對百姓不平等,更連百年前前朝君主也膽心上了,實屬失心之瘋。


傳教士來華做什麼?

  • 19世紀,鴉片貿易為英國帶來了豐厚的利潤。早期傳教士中,發聲譴責鴉片貿易的有美國傳教士裨治文,其他人的態度則不明確。也因着美國傳教士的努力,所以在1844年 中美簽訂的望廈條約禁止美國商人從事鴉片貿易。美國杜步西在中國目睹鴉片造成的災難,與柏樂文等傳教士和基督教醫療工作者成立"中國禁煙會"。
  • 反裹足
  • 引進西方思想和向西方介紹中國
  • 引入西方科學
  • 興辦學校
  • 編寫教科書:1877年到1890年出版了三萬冊教科書,包含數理化、歷史、地理的教材。
  • 引入盲文

不是"傳教士"用大炮轟開滿清交易之門,"所謂的中國人"今天還在留辮子剃額頭,跟北韓一樣膜拜著愛新覺羅皇。


刺探情報?
以色列入迦南前也要派探子,刺探情報首先聖經就不禁止。刺探情報只干國家的事,爛屍粉紅又在為前朝君主操什麼心?!不滿滿清敗走,今日想愛新覺羅復辟?
刺探情報又有何不道德?你能跟我講今天共產黨不刺探情報嗎?

有歷史常識都知,讀史料係要睇邊個寫,作者立場有冇偏頗不公,時代背景當時人們認知,每樣都要分析。你以為你粉紅識上百度搜尋再複製貼上好巴閉呀。

唔通希魔又係英雄偉人咩仲為滿清操心?

1841年1月,在第一次鸦片战争开始半年之后,英军开始大举进攻林则徐销烟之地珠江咽喉,虎门。尽管清军严密布防,依然一败涂地。

前后4次战斗,英军仅以伤亡数十人的代价,击毙清军1300余人,俘虏1200人,清军主将关天培阵亡,另一名将领祥福被逃跑的自己人踩踏致死这场在我们教科书中极为悲壮的战斗在洋人的记载中充满了搞笑的段子。

当英舰突破虎门要塞,沿江北上,开向乌涌炮台时,珠江两岸数以万计的当地民众,平静地观看自己朝廷军队与英军的战事,好像观看两个不相干的人争斗。[1]

当挂青龙黄旗的官船被击沉,清军纷纷跳水时,两岸居民竟然发出象看马戏看到精彩处的嘘嘘声。[1]

当时《泰晤士报》的特派记者库克(GeorgeWingrove Cooke)在英军军舰费勒吉敦号上观战,他写道:百姓到岸边,注视飞过他们头顶的炮弹向正在炮击省城的水手售卖水果蔬菜,谁能明白这是一个什么样的民族? [2]

库克还是太年轻,不懂得大清自有国情在。

这种搞笑的场景并不是偶然发生,而是多次。比如在1842年7月同样惨烈的镇江之战中,清军水师和英军在长江激战时,岸边大批百姓冒着枪林弹雨聚集围观。当清军舰船被击沉时,岸上百姓并不悲伤反到不时爆发出阵阵喝彩声、鼓掌声、尖利的长啸声。

当英军登陆后,正为食物和淡水发愁时,镇江百姓争相将蔬菜、牲畜、粮食和淡水卖给英军。[3]

被渲染为民族英雄,在镇江战役中阵亡的满清将领海龄,一贯瞧不起汉人,在战斗进行中,都不忘记抓汉奸,随意处决他认为会叛变的汉人。镇江人写的《出围城记》记载:人疑副都统欲尽汉人而后止百姓有违言,即是汉奸,吾兵足以杀之。,当时被海龄以锄奸名义残杀的百姓甚至上万!城中百姓都希望英军早日破城。连他的主子道光皇帝接到奏报都看不下去,说海龄查拿汉奸,误杀良民不计其数[4]
在虎门战役中,林则徐就上奏,有很多老百姓为英军当带路党,汉奸百余名,由穿鼻湾登岸,使得英军轻而易举绕过复杂的珠江水道。不仅仅是在广东,其他地方的带路党也是此起彼伏。在宁波,夷人用汉奸各处打听信息;在定海,英军在带路党引导下,从清军设防薄弱的后山突袭;镇江战役中,英军遣汉奸驶驾杉板船,预伏岸侧,乘火轮船开炮头,舍命登岸。[5]

对于这种民心的反转,满清也是一脸懵逼,震惊不已。主政广东的琦善1841年2月上书道光皇帝,指出广东已不堪作战,原因就在于广东民众除了带路党,其余民众咸被英军诱惑以助敌势。琦善甚至提出了防民甚于防寇的观点。

从不反思自己的施政有没有问题,只会视民如寇谁才是寇,这很难说。

即便是在皇帝眼皮子底下京津地区,王化之地,带路党也是蔚为壮观。

1860年10月18日,英法联军进入圆明园,当联军劫掠完毕传令纵火的时候,各军并无火器,惟有水桶、水锅而已。洋人正为缺少纵火之物而着急之际,又是海淀华人暨华役,将携来之火线、秫秸一切引火之物齐集以待。联军走后,周边百姓一哄而上,把皇家园林剩余的东西哄抢个精光。[6]

带路党到了八国联军之役(1900年)的时候,就更为壮观了。联军在天津登陆后,百姓发现这些洋鬼子并没有烧杀掠夺,反而还比清兵规矩。于是,当地老百姓受联军雇佣,用独轮车队为联军把粮草送进城,士绅们甚至组织大量粮草劳军。据英军总司令格兰特的日记记载,有天津百姓甚至为了降暑,给联军送来窖藏的大冰块,一位天津粮商还把自家的豪宅腾出来给联军作为指挥部

在联军攻入北京的时候,是天津当地民船组成的运输船队通过白河向北京运送物资。清兵一哄而散后,民众竞相扶梯帮助联军翻越北京城墙,堪称奇景。英军在带路党的引导下,直接抄近道从沙窝门的下水道进城,百姓并不畏避,皆在侧围观。

英国人在多次的战争中也注意到了这些中国的特殊国情,敏锐的意识到中国民众绝不热爱他们的鞑靼统治者,在战争中要尽量少与人民做对。[7]

所以英国人在战斗中,往往是一边狠揍大清,一边张贴布告安民。比如在第一次鸦片战争攻占广州的时候,英军就发布告安民,说作战对象是清政府而不是普通民众,还号召广州人想一想谁才是真正的祸害,试图让广州人相信英国人是这个城市真正的保护者。[8]

1860年10月16日,决定焚毁圆明园的英军统帅额尔金在北京发布了一份很有意思的中文通告:兹为责罚清帝不守前约及违反和约起见,决于九月初五日焚烧圆明园。所有种种违约行动,人民未参与其间,决不加以伤害,惟于清室政府,不能不惩罚之也。[9]

大白话很容易理解,我们烧圆明园是惩罚满清政府,跟老百姓无关,大家该干嘛干嘛。

1900年,英军从沙窝门的下水道进京,百姓皆在侧围观

1900年联军进入天津,民众推独轮车为联军运粮


話題要轉了嗎?
嘈嘈嘈,嘈乜野?嘈黎嘈去咪嘈鴉片。

鴉片對人體的危害,在兩次鴉片戰爭時代根本未被廣泛明白。

以二十 ...
jimmychauck 發表於 2024/6/30 07:37

物以類聚,人以群分。
基督教徒去擁吻八國聯軍傳教士啦,曱甴,賣國賊,一樣貨色。
曱甴賣國賊又想扮中國人洗白基督教?無恥便無敵?
塞爾蘇斯:基督徒有【造反傾向】,他們蔑視傳統,喜歡地下活動,或明或暗地反對習俗和法律。他們不公開生活,對國家完全沒有興趣,所以是文明的敵人,野蠻的開路人。
賽 13:16   他 們 的 嬰 孩 、 必 在 他 們 眼 前 摔 碎 . 他 們 的 房 屋 、 必 被 搶 奪 . 他 們 的 妻 子 、 必 被 玷 污 。
本帖最後由 beebeechan 於 2024/6/30 12:15 編輯
傳教士參與販賣鴉片


在鴉片戰爭前的幾十年間, 以英國人為主的外國商人一年比一年 多地向中國販賣鴉片。  ...
leefeng 發表於 2024/6/30 03:17   
當長城內編製的歷史教科書大肆抹黑英國人向中國販賣鴉片, 荼毒中國人時,
卻不會記上共黨在退避廷安時, 是最大的鴉片種植者和販賣者, 用鴉片來換取食物, 衣物, 藥物, 軍備。

在歌頌八路軍359旅開荒墾田功績時, “上至旅长,下至马夫,一律参加生产"


就隱瞞了在墾荒後的田野上, 種的就是罌粟。


呢啲歷史, 屎料feng 識條鐵喇
本帖最後由 beebeechan 於 2024/6/30 11:28 編輯
1900年,英军从沙窝门的下水道进京,百姓皆在侧围观

對, 有甚麼平民百姓有閒情在圍觀「見人就殺」的八國聯軍??
回覆 9# leefeng

到底我係唔係中國人啫戇9。
需要時,我就係中國人,因為可以鬧我賣國。
需要時,我就唔係中國人,因為可以鬧我滲透。
不過,爛屍論述能力低下如斯,亦屬情理之中。
好心你,收左共產黨錢,就專業啲交返足啲功課。
咁其實按兩位新舊教徒所言,傳教士當中所涉的事,是可以跟政黨、鴉片商貿、國家相提並論,甚至參與推翻/顛覆國家政權,即係代表住呢個宗教並不單純是一個宗教,而是一個政治組織、商業組織、國家代表的綜合體?
支持鼓勵每位離教者 › 閹割神父 刻不容緩 ‹
本帖最後由 jimmychauck 於 2024/6/30 18:48 編輯

回覆 13# 抽刀斷水

你要論到所涉,當然涉,咁你咪要說明涉多深。地表上哪一個人不涉政治?連躺平都牽涉到政治,如何能牽涉政治?

我主要都係論鴉片啫,都引得好清楚,當年鴉片之流行,根本涉及英國所有人,又豈只是傳教士?

條約制訂,又有多大證據證明傳教士參與?按照所引史料,傳教士主要是負責翻譯,而傳教士參與翻譯,則是滿清閉關鎖國自己做成。

也因着美國傳教士的努力,所以在1844年 中美簽訂的望廈條約禁止美國商人從事鴉片貿易。


那這個效影響你是要還是不要?

任何人都可以發揮自己的影響力在社會上遊說,對政府施加壓力(就當時似乎中國人反而冇呢種權利)。你要論一個宗教是一個乜乜乜綜合體,首先就係忽視左歐洲新教地區當時已行幾百年嘅政權教權分離嘅實然情況(天主教係點樣唔關我事)。傳教士大多由差會派出,代表不同教會不同差會,與政府互無統屬,時而合作時而對抗,談何代表綜合體?

"傳教士來華做什麼?"基本上全部係民間交流,咁你有冇資料傳教士做咩同咩政治商業組織有咩關係有咩agenda?
回覆 14# jimmychauck


    就你既主要論鴉片而言,姑勿論鴉片幾時先開始被人發現危害健康,但傳教士咁鍾意參與鴉片貿易,點都唔係為咗正義掛?反映佢地都幾貪戀地上財富,又好似同我所認識既基督教教義背道而馳喎。

至於美國傳教士率先協助禁止美國商人從事鴉片貿易,真係好多謝。畢竟禁止毒品進口,其實係中國政府既責任,佢無能先要美國傳教士幫手。不過與其話美國傳教士有良心,會否在美國方面比較其他地方對於鴉片的毒害有較早既認知?否則就係等於話其他地方既傳教士好無良心了,對嗎?

你呢句:「不是"傳教士"用大炮轟開滿清交易之門,"所謂的中國人"今天還在留辮子剃額頭,跟北韓一樣膜拜著愛新覺羅皇。」,其實都說明咗傳教士晌實現咗顛覆滿清政府發揮咗重要作用。我就咁諗,中國人要爭取廢除帝制,推翻積弱朝廷,唔係應該中國人自己做咩?傳教士為何要關心這些別國政治,而不是專心做好傳教工作?

以上論述,唔駛一定要證明話某某傳教士跟某某政治組織或某某商業組織有咩關係啦下話?

至於傳教士熱心參與晚清與外國簽訂的條約翻譯,我就唔知佢地出於咩原因,但在中法北京條約,負責傳譯的法籍傳教士狄拉瑪DeLamarre就私自添加句子(見紅字),我對呢件事印象就好深刻,唔知呢個行為又係咪咁正義呢?

「第六款:應如道光二十六年正月二十五日上諭,即曉示天下黎民,任各處軍民人等傳習天主教、會合講道、建堂禮拜,且將濫行查拿者,予以應得處分。又將前謀害奉天主教者之時所充之天主堂、學堂、塋墳、田土、房廊等件應賠還,交法國駐紮京師之欽差大臣,轉交該處奉教之人 ,並任法國傳教士在各省租買田地,建造自便。」

以上初入基督教既教徒都未必知道,如果資深教徒能夠提供更多資料,等新新教徒和慕道者得以比較和認知,才決定是否入教,就免除教徒「因了解而分開」離教,白行尋道既冤枉路啦。
本帖最後由 leefeng 於 2024/6/30 23:14 編輯
回覆  leefeng

到底我係唔係中國人啫戇9。
需要時,我就係中國人,因為可以鬧我賣國。
需要時,我就唔係 ...
jimmychauck 發表於 2024/6/30 15:31


戇9果個咪係你jimmychauck囉,
需要從中國黏飲黏食攞着數你就認中國人,
需要舔耶媚外的時候,你又以做中國人為恥!

拼命夥同耶穌教徒護教護鴉片,遮掩傳教士殘害中國人的事實。

曱甴黑暴基督教徒jimmychauck 亡中國之心不死,
積極參與地下基督教恐怖組織進行顛覆中國政權,
在你們的字裡行間顯露無遺。

你收咗反中的基督教金主既錢,係唯恐香港有太平日子的反中份子,
好心咪咁貪收收埋埋香港派給真正市民既錢,來【食碗底反碗面】咧!


.
塞爾蘇斯:基督徒有【造反傾向】,他們蔑視傳統,喜歡地下活動,或明或暗地反對習俗和法律。他們不公開生活,對國家完全沒有興趣,所以是文明的敵人,野蠻的開路人。
賽 13:16   他 們 的 嬰 孩 、 必 在 他 們 眼 前 摔 碎 . 他 們 的 房 屋 、 必 被 搶 奪 . 他 們 的 妻 子 、 必 被 玷 污 。
回覆  抽刀斷水

"傳教士來華做什麼?"基本上全部係民間交流
jimmychauck 發表於 2024/6/30 18:41


"傳教士來華做什麼?交流?
傳教士在各省租買田地,建造自便?紮根蠶食,方便左右顛覆中國就真啦!基督教是黃鼠狼,係人都知!


.
塞爾蘇斯:基督徒有【造反傾向】,他們蔑視傳統,喜歡地下活動,或明或暗地反對習俗和法律。他們不公開生活,對國家完全沒有興趣,所以是文明的敵人,野蠻的開路人。
賽 13:16   他 們 的 嬰 孩 、 必 在 他 們 眼 前 摔 碎 . 他 們 的 房 屋 、 必 被 搶 奪 . 他 們 的 妻 子 、 必 被 玷 污 。
當長城內編製的歷史教科書大肆抹黑英國人向中國販賣鴉片, 荼毒中國人時,
卻不會記上共黨在退避廷 ...
beebeechan 發表於 2024/6/30 11:23


真係奇,既然大事生產,中國人一定食鴉片平過食飯。
毛澤東年代的中國竟然冇遍地㽼君子喎?
塞爾蘇斯:基督徒有【造反傾向】,他們蔑視傳統,喜歡地下活動,或明或暗地反對習俗和法律。他們不公開生活,對國家完全沒有興趣,所以是文明的敵人,野蠻的開路人。
賽 13:16   他 們 的 嬰 孩 、 必 在 他 們 眼 前 摔 碎 . 他 們 的 房 屋 、 必 被 搶 奪 . 他 們 的 妻 子 、 必 被 玷 污 。
本帖最後由 beebeechan 於 2024/7/1 01:24 編輯
真係奇,既然大事生產,中國人一定食鴉片平過食飯。
毛澤東年代的中國竟然冇遍地㽼君子喎? ...
leefeng 發表於 2024/6/30 23:41

呢啲就係慈禧太后利用義和團既翻版: 用完即棄, 再無利用價值時便踩!
辛丑條約後, 朝廷大舉抓捕義和團, 一度被捧上天的「扶清滅洋」,, 當街處斬
大權在手時, 「革命鴉片」也用完即棄。
1950年2月24日,中央人民政府政務院向各大行政區人民政府(或軍政委員會)及中央直轄市人民政府發出《嚴禁鴉片煙毒的通令》,嚴令各省市積極開展禁止菸毒的工作。只用兩年就搞定了。
真係奇,既然大事生產,中國人一定食鴉片平過食飯。
毛澤東年代的中國竟然冇遍地㽼君子喎? ...
leefeng 發表於 2024/6/30 23:41共產黨一貫作風係鼓勵互相篤背脊, 篤中有獎。
1952年8月10日,公共安全部一聲令下,全國1202個禁毒重點地方及重點部門同時大規模地搜查緝捕毒品案犯,毒犯們紛紛落入法網,全國查出毒販近37萬人


咁又係, 中國人口咁多,億億聲....三幾十萬.....濕濕碎
返回列表
高級模式 | 發新話題
B Color Image Link Quote Code Smilies
換一個