Virginia Tech Killer Cho Seung_Hui was a Christian

原帖由 訪客得得b 於 2007-4-21 00:21 發表
韓國人呢次真係家門不幸,由大長今建立起的正面韓人形象,比呢條友澈底塗污了。


佢又真係蠢左少少...想殺人, 送幾支高麗參比佢, 然後請佢去大富豪, 佢自然會馬上瘋
花開花落花無缺!

對付教徒三式: 不主動、 不抗拒、 不負責!

高級模式 | 發新話題
B Color Image Link Quote Code Smilies
換一個